Děkujeme za podporu města, spolupráci a poskytnutí dotace na tuto akci, bez které by se nemohla konat. Pevně věříme, že Vaši důvěru nezklameme a podaří se nás zorganizovat krásnou akci s příjemným zázemím!