Chápeme, že aktuální situace je pro všechny již únavná, ale zdraví máme každý jen jedno a proto Vás všechny prosíme, aby se závodu účastnili pouze ti, kteří nejeví známky akutního onemocnění a příznaky infekce Covid-19, jako jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.

Po celém areálu bude k dipozici dostatečné množství dezinfekce – nebojte se ji používat. Prosíme také, abyste se neshlukovali na jenom místě a dodržovali dostačné rozestupy mezi sebou, pokud to půjde.

Od všech účastníků závodu budeme registrace vybírat bezinfekčnost, u dětí bude spojena se souhlasem zákoného zástupce. Snažíme se tím ochránit všechny účastníky akce.

Bezinkečnost dospělí ke stažení.

Bezinfekčnost a souhlas zákonného zástupce pro děti ke stažení.

Bezinfekčnost a prohlášení Bernard Beskydský šerpa.